Soorten Asbest [Herkennen]

Er zijn heel veel oude (bouw)producten waarin asbest zit verwerkt. Dit moet zo snel mogelijk verwijdert worden door een asbest specialist.

Maar voordat je aan de slag gaat met het laten verwijderen moet er ook gekeken worden om welke soort asbest het gaat. Dit gebeurd tijdens een asbestinventarisatie.

Maar welke soorten asbest zijn er? En welke zijn echt gevaarlijk en minder gevaarlijk. Dat lees je hieronder.

Laat asbest inventariseren en verwijderen
Ontvang gratis offertes van erkende vakmensen, binnen 2 minuten aangevraagd.
Gratis en vrijblijvend

Hoe herken je zelf het soort asbest?

Het herkennen van asbest is als leek vrijwel niet te doen. Omdat de vezels in de meeste gevallen in het materiaal zitten verborgen, kun je niet met het blote oog zien of er wel of geen asbest in zit.

Alleen aan het type materiaal en het bouwjaar kun je een aanname doen of er asbest in een materiaal zit. Asbest werd vanaf 1994 verboden om te verwerken in materialen. Dus materialen van vóór 1994 kunnen asbest bevatten.

Materialen waarin in het verleden vaak asbest werd gebruikt zijn:

 • Golfplaten daken;
 • Isolatie / spuitasbest;
 • Luchtkanalen;
 • Plafondplaten;
 • Vloertegels;
 • Bloembakken;
 • Afvoerpijpen.

Als je een vermoeden hebt dat je asbesthoudend materialen hebt in huis, moet je een asbest specialist inschakelen voor een asbestinventarisatie. Vraag hier gratis offertes aan.

Welke kleur heeft asbest?

De vezels van asbest hebben verschillende kleuren. De meest voorkomende asbest kleuren zijn wit, gevolgd door bruin en blauw.

De kleur van de asbesthoudende (bouw)materialen zegt overigens niet over het soort asbest in het product.

De vezels zitten namelijk verborgen in het materiaal en niet (goed) van de buitenkant zichtbaar. De verschillende kleuren in bepaalde soorten asbest kunnen ook anders zijn na verwerking.

Hoeveel soorten asbest zijn er?

Er zijn grofweg 6 soorten asbest. Deze 6 soorten vallen onder twee groepen, serpentijnen en amfibolen.

Over deze asbest soorten en groepen lees je hieronder meer.

1. Wat is serpentijn asbest?

De serpentijn asbest soort komt het meest voor. Het enige type asbest in de serpentijn groep is witte asbest.

Witte asbest (chrysotiel)

Witte asbest komt het meest voor in oude bouwmaterialen in Nederland. Van alle asbest dat wordt gevonden is 80 tot 90% witte asbest. Witte asbest heet officiëel: chrysotiel.

Alle asbest is gevaarlijk, maar gelukkig is witte asbest iets minder gevaarlijk dan andere soorten asbest. Alleen bij grote innames van witte asbest is de kans op gezondheidsschade groter.

Witte asbest is hechtgebonden. Dit betekent dat de asbestvezels ingekapseld zitten in het materiaal, waardoor de vezels minder snel vrijkomen en iets minder schadelijk is bij sanering.

Waar zit witte asbest in verwerkt?

Witte asbest kan in veel verschillende soorten materialen zitten. De meest voorkomende zijn:

 • Golfplaten daken;
 • Vloeren;
 • Isolatiematerialen.

Hoe herken je witte asbest?

Witte asbest is te herkennen aan de gekrulde vezeltjes. Deze vezel wordt ook wel de serpentijnvezel genoemd en lijkt onder de microscoop op kleine touwvezeltjes.

Het is lastig om met het blote oog te zeggen of een materiaal witte of een ander soort asbest is. Als een bepaald materiaal voor 1994 is aangebracht en het gaat om bijvoorbeeld golfplaten of vloertegels is het verstandig om een specialist in te schakelen. Vraag hier gratis offertes aan bij asbest specialisten om te inventariseren en te verwijderen.

2. Wat is amfibool asbest?

Onder de amfibolen vallen meerdere soorten asbest, maar komen procentueel minder voor dan (witte) serpentijn asbest.

De overeenkomst tussen de verschillende amfibolen asbest is dat het een rechte, naaldvormige vezels heeft.

De amfibool asbest soorten zijn het meest gevaarlijk.

Hieronder lees je meer over de verschillende soorten amfibolen asbest.

Crodidoliet (blauw) asbest

Naast witte asbest heeft blauwe asbest nog een redelijk aandeel. Enkele procenten van alle asbest is blauwe asbest.

Het kleine aandeel is een geluk. Blauwe asbest is is namelijk de meest gevaarlijke soort asbest. Dit komt doordat de blauwe asbestvezels niet-hechtgebonden is. Dit betekent dat blauwe asbest vezels makkelijk vrijkomen en door de haakvormige vezels zich makkelijker in de luchtwegen kunnen nestelen.

Blootstelling aan blauwe asbest geeft gezondheidsschade.

Hoe herken je blauwe asbest?

De vezels zijn blauw van kleur. Bij andere soorten wordt de kleur anders bij verwerking. Bij blauwe asbest blijven de vezels ook blauw na verwerking in bijvoorbeeld spuitasbest.

Waar zit blauwe asbest in verwerkt?

Blauwe asbest werd vooral gebruikt in spuitasbest. Spuitasbest werd gebruikt om bijvoorbeeld de onderzijde van vloeren te isoleren.

Door de lage gebondenheid van spuitasbest is het voor de vezels makkelijk om vrij te komen en schade aan te richten.

Laat je oude bouwmaterialen onderzoeken op asbest om gevaar te voorkomen bij een renovatie. Vraag hier gratis offertes aan bij asbest specialisten.

Amosiet (bruin)

Dit type asbest is gevaarlijk, maar komt relatief weinig voor. Ongeveer 1% van alle asbest is amosiet.

Amosiet asbest werd gebruikt omdat deze asbest onder andere stevigheid geeft en tegen hoge temperaturen kan.

Bruine (amosiet) asbest is een niet-gebonden asbest. Dit betekent dat amosiet asbestvezels makkelijk vrijkomen. Al bij kleine beschadigingen komen de vezeltjes vrij. Bij blootstelling kan bruine amosiet asbest schadelijk zijn voor de gezondheid.

In welke producten vind je amosiet asbest?

Amosiet werd veelal gebruikt in oude isolatiematerialen. Maar ook in andere materialen werd het verwerkt.

Bijvoorbeeld in:

 • Elektriciteit isolatie;
 • Afvoerpijpen;
 • Brandbestendige kleding;
 • Brandwerende tegels;
 • Spuitasbest.

Herkennen

Het is zeer lastig tot onmogelijk om daadwerkelijk te zien of een materiaal bruine amosiet asbest bevat. Je kunt alleen een aanname doen. Een goede aanname dat een product (amosiet) asbest bevat is door te kijken naar of:

Op het materiaal te tikken. Klinkt het alsof je op een schoolbord tikt, dan is de kans aanwezig op asbesthoudend materiaal.
Heeft het materiaal aan de onderzijde een wafelstructuur? Dan kun je te maken hebben met asbesthoudende producten.

Heb je een (sterk) vermoeden, schakel dan een asbest specialist in om het materiaal te inventariseren.

Tremoliet (grijs) asbest

Grijze asbest heeft net als al de andere soorten amfibolen asbest een rechte, naaldachtige vezel. Het is iets minder gevaarlijk dan amosiet of blauwe asbest.

Grijze asbest is een hechtgebonden asbest soort, waardoor het ingekapseld zit in het basis (bouw) materiaal. Hierdoor komen de grijze tremolietvezels minder snel vrij.

Desalniettemin moet ook grijze asbest worden verwijdert en afgevoerd worden door een asbest specialist. Vraag hier asbestverwijdering offertes aan.

Het voordeel van grijze asbest is dat het nagenoeg niet voorkomt in materialen in Nederland.

Waar zou je grijze asbest tegen kunnen komen?

Grijze asbest komt hier dus bijna niet voor. In andere landen komt het iets meer voor in oude materialen. Hier wordt grijze asbest ingezet als bindmiddel in onder andere vloeren, tegels en kit.

Grijze asbest komt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bruine asbest niet voor in isolatiematerialen.

Wat is actinoliet (groen) asbest?

Net als grijze en gele asbest komt groene asbest bijna niet voor in Nederland.

Aan de buitenkant van een materiaal kun je actinoliet asbest niet zien dat het groen is. Hiervoor heb je laboratorisch onderzoek nodig.

Net als witte, gele en grijze asbest is actinoliet hechtgebonden. De vezels zitten diep in het materiaal verwerkt, waardoor er minder snel vezeltjes vrijkomen.

Waarin zit groene asbest?

Ook al heet het groene asbest, heeft in het verwerkte vorm geen groene kleur. In bewerkte vorm komt Actinoliet voor in verschillende kleuren.

Het kan zijn dat je groene asbest tegenkomt in kit. Maar de kans hierop is zeer klein.

Wat is anthophylliet (gele) asbest?

Gele asbest heeft net als de andere amfibolen een harde vezel. Het is iets minder gevaarlijk dan de andere soorten, maar ook bij anthophylliet is voorzichtigheid geboden.

Het is iets minder schadelijk omdat gele asbest behoort tot de hechtgebonden asbest. Dit betekent dat de gele asbestvezels ingekapseld zitten in het basismateriaal en komen daardoor minder snel vrij.

Anthophylliet heeft een kleine aandeel. Maar in ongeveer 1% van alle asbest zit gele asbest. Om te weten of je met gele asbest te maken hebt is microscopisch onderzoek nodig.

Waar zit gele asbest in?

Gele anthophylliet asbest wordt niet gebruikt in bouwmaterialen. Gele asbest komt in natuurlijke vorm voor in talk. Fabrikanten moeten talkpoeder dus zuiveren zodat er geen sporen van asbest in zitten.

Welke soorten asbest zijn extra gevaarlijk?

De meest gevaarlijke asbestsoorten voor de gezondheid zijn:

 • Bruine amosiet asbest
 • Blauwe crocidoliet asbest

Ondanks de kans klein is dat bij eenmalige blootstelling het gezondheidsschade oplevert, is het zeer belangrijk om voorzichtig om te gaan met asbest.

Daarom mag je bij de alle soorten asbest ook niet zelf aan de slag met het slopen. Hiervoor moet je contact opnemen met asbest specialisten met de juiste papieren die het kunnen inventariseren en afvoeren. Vraag hier gratis offertes aan bij asbest specialisten.

Asbest in edelstenen

Asbest komt voor in edelstenen. Deze edelstenen mogen niet meer verkocht worden. Als je namelijk deze type stenen worden bewerkt (schuren, boren bijvoorbeeld) komen er asbestvezels vrij.

Amosiet (bruin), actinoliet (groen), anthofylliet (geel), crocidoliet (blauw), tremoliet (grijs) en chrysotiel (wit) kon je kopen als helende stenen. Dit mag dus niet meer.

Mix van verschillende soorten asbest

Soms zit er in een type (bouw)materiaal niet één soort asbest. Witte asbest kan bijvoorbeeld dus gecombineerd zijn met andere soorten asbest.

Een goede inventarisatie van het bouwmateriaal op asbest is zeer belangrijk. Zo weet de specialist of er witte asbest of een combi asbest wordt verwijdert moet worden.

Hoe wordt het soort asbest bepaald?

Om te bepalen om welk soort asbest er in een bouwmateriaal zit wordt er een monstername onderzocht. Dit kan via microscopisch onderzoek op locatie of in een laboratorium.

Een microscopisch onderzoek is bedoeld om te achterhalen of er überhaupt asbest in een materiaal zit en om welke soort het gaat.

Een gehele asbestinventarisatie is breder is en ter voorbereiding op het verwijderen van asbest.

Dit bestaat uit grofweg de volgende onderdelen:

 • Visuele inspectie van het gebouw. Hoe zijn de eventuele asbesthoudende bouwmaterialen verwerkt.
 • Monstername op locatie of in het lab.
 • Rapportage over de asbesthoudende materialen.

Vraag gratis offertes aan bij asbest specialisten

Ga nooit zelf aan de slag met het verwijderen en afvoeren van asbest. Laat een asbest specialist zorgen voor inventarisatie, verwijdering en afvoer om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Vraag hieronder nú gratis en vrijblijvend offertes aan.

Vergelijkbare berichten